page view image

SU x PORTER Blærespreng

EVENT INFORMATION
event image

Sosialutvalget og Porter går sammen for å gjenta suksessen blærespreng! 

Blærespreng skjer selvfølgelig i Porter!

Det er kun 100 billetter, så vær rask!

10 kroner av billettprisen går til BISO Charitys samarbeid med UNICEF

ID: 18

Waiver

Billetter refunderes kun dersom arrangementet avlyses av arrangør.